Jako sieć edukacyjna Thames British School Group jesteśmy niezwykle dumni  z faktu, że nasze obydwie sieci: Thames British School Warsaw oraz Thames British School Madrid zostały wyróżnione przez magazyn edukacyjny „The Knowledge Review” i zdobyły nagrodę „Najlepiej prosperującej, brytyjskiej sieci szkół w Europie w 2023 roku.”

Zamieszczany link do wersji online tego magazyn: https://magazine.theknowledgereview.com/2023/the-best-performing-british-schools-in-europe-2023-may2023

The Knowledge Review (https://theknowledgereview.com) – to jeden z ze światowych, najbardziej znanych i cenionych magazynów edukacyjnych, dystrybuowanych na całym świecie w formie drukowanej oraz online. Czasopismo zawiera newsy na temat edukacji międzynarodowej oraz szczegóły funkcjonowania poszczególnych szkół na całym świecie.

Stanowi ono doskonałą okazję do dzielenia się doświadczeniami z tysiącami Czytelników i pomagania im w dokonywaniu bardzo ważnych wyborów dotyczących edukacji ich dzieci.

Po tegorocznym rankingu szczegół 2023, poinformowano nas, że „chcieli by oni zaprezentować historie naszych szkół poprzez lepsze poznanie naszych obecnie 6 Kampusów, zrozumienia naszych punktów widzenia, poznania osiągnięć i historii naszej marki. Dlatego też wydali oni specjalny numer drukowany i online, w którym zakwalifikowali szkoły Thames British School do nagrody „Najlepiej funkcjonującą sieć szkół brytyjskich w 2023 roku”.