Który program nauczania realizuje Wasza szkoła?

Prowadzimy edukację międzynarodową, spełniając cele Programu Cambridge, a jednocześnie posiadamy pełną akredytację władz lokalnych i przestrzegamy polskich wymagań edukacyjnych.

Jakie akredytacje posiada szkoła?

Jesteśmy w pełni akredytowani jako Cambridge International School i International Baccalaureate Organization (IB DP).

W jakim języku uczy szkoła?

Wszystkie lekcje są prowadzone w języku angielskim (z wyjątkiem lekcji języka polskiego i historii dla obywateli Polski). Jako drugi język do wyboru: polski, hiszpański, niemiecki lub chiński.

Jaki jest najwcześniejszy wiek, w którym szkoła przyjmuje dzieci do przedszkola?

Dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, mogą zgłosić się do grupy przedszkolnej pod warunkiem, że uczyły się korzystania z nocnika.

Jaki poziom języka angielskiego jest wymagany, aby dziecko mogło aplikować do szkoły?

W przypadku dzieci na etapie Early Years Foundation (przedszkole) wcześniejsza znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Od Year 1 (zerówka) przeprowadzamy wywiad z dzieckiem w języku angielskim. Od Year 3 do Year 9 sprawdzamy poziom języka angielskiego (ustnego i pisemnego) przed przyjęciem dziecka do szkoły, aby upewnić się, że dziecko będzie się dobrze czuło w swojej klasie. Od Year 10 uczeń musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, zdając testy online.

Moje dziecko nie mówi po angielsku. Czy to jest kłopot? Jak będziecie Państwo pracować z dzieckiem?

Przyjmujemy do szkoły dzieci z różnym poziomem znajomości języka angielskiego. Zapewniamy, by prace zadawane na lekcjach przez nauczyciela były możliwe do realizacji i aby klasowa rutyna była komunikowana w zrozumiały dla każdego dziecka sposób. Stwarzamy tym samym przyjazne dla uczniów środowisko, ułatwiając dzieciom zadawanie pytań oraz angażowanie się w zajęcia po angielsku.

Jak przydzielacie dzieci do klasy?

Wedle wieku – zgodnie z zaleceniami brytyjskiego oraz polskiego systemu nauczania. Róznicujemy poziom trudności materiału podczas lekcji w taki sposób, by dzieci z trudnościami mogły osiągać sukcesy, a te dzieci, którym łatwiej przychodzi nauka danej dziedziny, otrzymują dodatkowe ćwiczenia.

What does integration within a class look like? 

We have set routines in place within the classroom. This makes it easier for teachers to ensure

Czy szkoła oferuje transport?

Współpracujemy z firmą transportową, którą Państwu rekomendujemy. Ofertę dostarczamy na indywidualną prośbę.

Kiedy mogę zapisać dziecko do Waszej szkoły? Czy można dołączyć w trakcie roku szkolnego?

Prowadzimy rekrutację w trakcie roku, pod warunkiem że jest jeszcze miejsce w danej klasie. Można zapisać dziecko już teraz, by zagwarantować mu miejsce. Czesne będzie naliczane od momentu dołączenia dziecka do klasy.

Dlaczego niektóre klasy są łączone z dwóch roczników? Jak to wpłynie na moje dziecko?

Łączenie grup jest powszechną praktyką w mniejszych szkołach w Anglii. Klasy są łączone wedle poziomu Key Stage w którym się znajduje dany rocznik. KS1 to Year 1 i Year 1. Lower KS2 to klasy Year 3 i Year 4, a Upper KS2 to Year 5- Year 6. Dla dzieci dołączających do szkoły takie łączenie klas daje możliwość ugruntowania wiedzy oraz przyzwyczajenia się do National Curriculum for England w młodszej klasie. Dzieci, które szybko robią postępy mogą pracować ze starszą grupą.

Proszę swobodnie kontaktować się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania.