Jaką edukację oferuje Thames British School?

Thames British School oferuje szeroki i stymulujący program nauczania dla uczniów: od Early Years Foundation Stage( od 2, 5 roku życia), aż po Cambridge International A-Levels i IB DP (18-19 lat).

W jaki sposób szkoła ocenia, czy dziecko ma odpowiedni poziom języka angielskiego, aby zostać przyjętym do szkoły?

W trakcie procesu aplikacyjnego przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami do szkoły podstawowej i średniej. Ponadto kandydaci do klasy 7 i wyższych przystępują do egzaminu wstępnego, abyśmy mogli ocenić ich umiejętności językowe.

W jakim języku prowadzone są zajęcia lekcyjne?

Językiem wykładowym jest język angielski, a dodatkowo uczymy języka polskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

Skąd pochodzą uczniowie?

Nasza społeczność szkolna jest zróżnicowana etnicznie i kulturowo. Nasi studenci pochodzą z całego świata i jesteśmy bardzo dumni, że nasza międzynarodowa społeczność rośnie z roku na rok.

Jakie zajęcia pozalekcyjne oferujecie?

Thames Clubs oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które stymulują rozwój intelektualny i fizyczny dzieci.

Czy organizujecie dni otwarte?

Tak, organizujemy kilka dni otwartych w ciągu roku szkolnego. Formularz zgłoszeniowy oraz kalendarz dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

Czy oferujecie kandydatom możliwość dni próbnych?

Tak, podczas procesu aplikacyjnego oferujemy do 2 dni próbnych we wszystkich naszych kampusach. Dni próbne są bezpłatne i można je zorganizować w trakcie roku szkolnego.