W Thames British School jesteśmy dumni mogąc zaoferować wszystkim naszym uczniom szeroki i stymulujący program nauczania: od przedzszkolnego Early Years Foundation Stage, aż po Cambridge International A Levels i International Baccalaureate Diploma Programme w klasach 12 i 13. Jesteśmy dumni z bycia liderem w rozwoju programowym, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Nasz program nauczania jest mocno zakorzeniony w zapewnianiu każdemu dziecku, na każdym etapie jego rozwoju, znaczących i innowacyjnych możliwości uczenia się.W pełni rozumiemy, że język angielski raczej nie będzie pierwszym językiem naszych uczniów. Dlatego uważnie monitorujemy i rozwijamy umiejętności językowe naszych uczniów, jednocześnie tworząc ciekawy i dający satysfakcję program edukacyjny, ściśle powiązany z programem nauczania języka angielskiego. Staramy się zapewnić uczniom, niezależnie od ich pochodzenia, narodowości czy wieku żywe, kreatywne środowiska edukacyjne, które zachęca i pobudza ciekawość.

Early Years Foundation Stage

Nasz program nauczania Early Years Foundation Stage wyznacza standardy uczenia się, rozwoju i opieki nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat. Ramy EYFS wspierają zintegrowane podejście do wczesnej nauki i opieki nad dzieckiem. Zapewnia wszystkim profesjonalistom – nauczycielom, wychowawcom, opiekunom – zbiór wspólnych zasad i zobowiązań, które zapewniają jakość edukacji i opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci.

Key Stage 1-2: Szkoła Podstawowa

Years 1-2 (wiek 5-7 lat)W naszym przedszkolu filozofią jest pielęgnowanie wewnętrznej miłości do nauki. Kładziemy podwaliny pod umiejętności akademickie i społeczne, które będą rozwijane w trakcie szkolnej kariery Twojego dziecka. Dzięki zapewnieniu bogatego, zróżnicowanego i ekscytującego programu nauczania, nasi uczniowie stają się dobrze rozwiniętymi, pewnymi siebie uczniami, którzy mają szeroki wachlarz możliwości kwestionowania otaczającego ich świata.Years 3-6 (wiek 8-11 lat)W Key Stage 2 bazujemy na solidnej podstawie wiedzy oraz kompetencji zdobytych w Key Stage 1, skupiając się głównie na zaznajamianiu uczniów z nowymi tematami, aby mogły podejmować dobre wybory edukacyjne w późniejszych latach nauki.Program rozwija wśród uczniów umiejętność zadawania pytań oraz zapewnia narzędzia umożliwiające poszerzanie wiedzy, np. skrupulatne wyszukiwanie informacji, praca zespołowa oraz samodzielna nauka. Na tym etapie dzieci nabywają umiejętności oraz pasje na całe życie.

Key Stage 3: Lower Secondary

Years 7-9 (wiek 12-14 lat)W Key Stage 3 program nauczania Cambridge Lower Secondary obejmuje 10 przedmiotów – w tym język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Uczniowie są nauczani i oceniani w ramach zarówno programu International Cambridge, jak i polskiego programu nauczania, co daje możliwość ukończenia nauki z kwalifikacjami lokalnymi i międzynarodowymi jednocześnie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naturalny postęp w szkole podstawowej, pomagając wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne w programach edukacyjnych po 14 roku życia, które prowadzą do uzyskania formalnych kwalifikacji.

Key Stage 4: Szkoła Średnia

Lata 10-11 (wiek 15-16 lat)Year 10, czyli początek szkoły średniej w Key Stage 4, oznacza początek trudnej i zarazem stymulującej dwuletniej ścieżki International General Certificate of Secondary Education (iGCSE); jest to płynne przejście dla naszych uczniów z Year 9. Program oferuje uczniom różnorodne ścieżki prowadzące do szkolnictwa wyższego – w tym również te, w których podstawowym językiem nie jest angielski. Uczniowie wybierają opcje w oparciu o przedmioty, w których czują się dobrze i które są dla nich najbardziej pasjonujące, torując w ten sposób drogę do International Baccalaureate Diploma Programme – i wyzwań tego programu nauczania.

Key Stage 5: Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme lub Cambridge AS/A Levels.

*Na etapie Year 12-13, nasi uczniowie mogą wybrać program IB DP lub Cambridge International A-Levels Years 12-13 (wiek 16-18)

Nasz program IB Diploma, oferowany uczniom w klasach 12-13, to intensywna faza przejściowa między edukacją na poziomie szkoły średniej a wymogami samodzielnego uczenia się na wyższym poziomie uniwersyteckim. W całym programie uczniowie są oceniani wewnętrznie; Nauczyciele przedmiotów stale oceniają zrozumienie przez uczniów treści każdego kursu i zapewniają szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na każdym etapie procesu. Narzędzia oceny obejmują zarówno tradycyjne testy i eseje, jak i spotkania indywidualne. Kurs trwa dwa lata i kończy się egzaminami zewnętrznymi na zakończenie programu. Uniwersytety na całym świecie honorują wyniki egzaminów Matury IB podczas rekrutacji.

Program Cambridge International A-Levels oferowany uczniom klas 12-13, stanowi intensywny etap przejściowy między nauką na poziomie szkoły średniej a wymogami stawianymi studentom szkół wyższych. Postępy uczniów monitorowane są przez cały czas trwania programu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie weryfikują stopień opanowania materiału z poszczególnych zajęć i przekazują uczniom szczegółową informację zwrotną na każdym etapie nauki. Sprawdzanie wiedzy odbywa się zarówno w formie tradycyjnych testów, prac pisemnych, jak też w formie indywidualnych spotkań. Program obejmuje dwa lata nauki i kończy się oficjalnymi egzaminami. Ich wyniki uznawane są podczas rekrutacji na uczelnie na całym świecie.


Tabela ekwiwalentów poziomów nauczania

Starting Age

Key stage in national curriculum

Thames British School

Poland

United States

China

2.5 - 4

Early Years Foundation Stage

Nursery

Przedszkole

Preschool

Preschool

4 - 5

Early Years Foundation Stage

Reception

Przedszkole

Preschool

Preschool

5 - 6

Key Stage 1

Year 1

Klasa 0 / zerówka

Kindergarten

Preschool

6 - 7

Key Stage 1

Year 2

Klasa 1

Grade 1

Grade 1

7 - 8

Key Stage 2

Year 3

Klasa 2

Grade 2

Grade 2

8 - 9

Key Stage 2

Year 4

Klasa 3

Grade 3

Grade 3

9 - 10

Key Stage 2

Year 5

Klasa 4

Grade 4

Grade 4

10 - 11

Key Stage 2

Year 6

Klasa 5

Grade 5

Grade 5

11 - 12

Key Stage 3

Year 7

Klasa 6

Grade 6

Grade 6

12 - 13

Key Stage 3

Year 8

Klasa 7

Grade 7

Grade 7

13 - 14

Key Stage 3

Year 9

Klasa 8

Grade 8

Grade 8

14 - 15

Key Stage 4

Year 10

Klasa 9

Grade 9

Grade 9

15 - 16

Key Stage 4

Year 11

Klasa 10

Grade 10

Grade 10

16 - 17

IB DP / A-Levels*

Year 12

Klasa 11

Grade 11

Grade 11

17 - 18

IB DP / A-Levels*

Year 13

Klasa 12

Grade 12

Grade 12

*Nasi uczniowie wybierają jeden z dwuletnich kursów maturalnych rozpoczynających się w klasie Year 12 - brytyjski A Levels albo międzynarodowy IB.


Dowiedz się Więcej

Zawsze chętnie poznajemy rodziców, którzy rozważają szkołę międzynarodową dla swoich dzieci. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu poniżej lub prosimy wybrać inną, dogodną formę komunikacji.

Uwaga: Jako szkoła międzynarodowa prowadzimy zapisy przez cały rok. Na rok szkolny 2020-2021 można zapisywać dzieci od 2,5 roku życia do matury IB w wieku 18 lat.