Download AS & A Levels booklet (in PDF)

Cambridge International AS & A Levels

Cambridge International AS & A Levels – jest zazwyczaj przeznaczony dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat, którzy potrzebują zaawansowanej nauki, aby przygotować się do studiów uniwersyteckich / wyższych. Cambridge International A Level (kwalifikacja na poziomie zaawansowanym) to dwuletni kurs, podczas gdy AS Level to odrębna kwalifikacja, która jest równoznaczna z pierwszym rokiem pełnego kursu na poziomie A. Większość uniwersytetów nie uważa samych poziomów AS za wystarczające do przyjęcia, dlatego też Thames British School oferuje pełny dwuletni cykl prowadzący do uzyskania kwalifikacji A Level, dając swoim uczniom przewagę konkurencyjną i rozwijając umiejętności potrzebne w przyszłości.

 

Uznawalność certyfikatu / dyplomu maturalnego

Program nauczania na poziomie Cambridge International A & AS jest uznawany za rygorystyczny program przygotowawczy do college’u. Każdego roku tysiące studentów z Cambridge International AS & A Levels zdobywa miejsca na wiodących uniwersytetach całego świata. Cenią je czołowe uczelnie na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych (w tym uniwersytety Ivy League – 8 najlepszych prywatnych uczelni), Europie, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.

„Cambridge International AS & A Levels dobrze przygotowuje studentów do studiów, ponieważ nauczyli się oni już zgłębiać solidnie każdy temat. To taka umiejętność, która jest bardzo przydatna, aby zrozumieć głębię, bogactwo i szczegóły danego tematu. To wspaniałe przygotowanie do tego, co czeka ich na uniwersytetach”.  [~Rada Doradcza ds. Szkolnictwa Wyższego w USA]

 

Program nauczania

Cambridge International AS & A Level rozwija wiedzę, zrozumienie i umiejętności uczniów w zakresie:

 • Pogłębiania treści danego przedmiotu i niezależnego myślenia.
 • Stosowania wiedzy przy poznawaniu nowych, jak również wracaniu do już wcześniej znanych sytuacjach z życia.
 • Obsługa i ocena różnych typów źródeł informacji.
 • Logiczne myślenie i przedstawianie uporządkowanych i spójnych argumentów.
 • Wydawanie osądów, zaleceń i decyzji.
 • Przedstawianie uzasadnionych wyjaśnień, rozumienie implikacji oraz logiczne i jasne komunikowanie ich.
 • Praca i komunikacja w języku angielskim.

Ponadto uczestnictwo w programie Cambridge International AS & A Level pomaga uczniom lepiej rozwijać ich liczne umiejętności, które są potem bardzo wysoko cenione przez uniwersytety, w tym m. in.:

 • Głębsze zrozumienie swoich przedmiotów nauki.
 • Umiejętności myślenia wyższego rzędu – analiza, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów.
 • Przedstawianie uporządkowanych i spójnych argumentów
 • Uczenie się z niezależnych źródeł informacji oraz umiejętności prowadzenia badań.

A Level curriculum w Thames British School: Key 5 stage curriculum 2023-2025

Ten program nauczania w Thames British School składa się ze specyficznych wymagań dla Cambridge oraz z polskich wymagań MEN-u. Studenci biorą udział w trzech kursach A Level, w których zdają egzaminy końcowe na koniec dwuletniego cyklu. Kursy są wybierane z trzech bloków tematycznych, w tym przedmiotów takich jak matematyka, geografia, biologia, informatyka, biznes i literatura angielska, dając studentom możliwość specjalizacji w określonej dziedzinie lub studiowania szeregu przedmiotów, umożliwiając tym samym uczniom realizowanie różnych ścieżki kariery: od biznesu, ekonomii, informatyki, prawa, psychologii, aż po logistykę i wiele innych.

Oprócz opcji A Level, uczniowie uczęszczają na zajęcia oparte na polskiej podstawie programowej, obejmującej język polski, hiszpański lub niemiecki, historię, fizykę, chemię i wychowanie fizyczne.

Oceny

Kursy Cambridge International A Level są oceniane przede wszystkim na podstawie egzaminów końcowych, chociaż niektóre kursy obejmują również elementy zajęć. Zajęcia mogą obejmować szereg działań, w tym eksperymenty, projekty i pisanie (np. eseje lub raporty). Jego cele zależą od przedmiotu, ale zwykle kładzie się nacisk na prowadzenie przez studenta niezależnych badań na wybrany przez siebie temat.

W Thames British School uczniowie przystępują do egzaminów na koniec dwuletniego kursu licealnego i przystępują do wszystkich prac z przedmiotów w tej samej sesji egzaminacyjnej w czerwcu. Wyniki natomiast są ogłaszane w sierpniu.

Każdy przedmiot, z którego kształci się uczeń – posiada osobną ocenę. Oceny są porównywane przy użyciu systemu oceniania uznanego na całym świecie, który posiada jasne wytyczne dot. standardów ich osiągnięć. Cambridge International A Level jest poddawany w skali ocen od A* (najwyższa) do E (tzw.: minimalnie wymagana wydajność).

Dowiedz się Więcej

Zawsze chętnie poznajemy rodziców, którzy rozważają szkołę międzynarodową dla swoich dzieci. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu poniżej lub prosimy wybrać inną, dogodną formę komunikacji.

Uwaga: Jako szkoła międzynarodowa prowadzimy zapisy przez cały rok. Na rok szkolny 2023-2024 można zapisywać dzieci od 2,5 roku życia do matury IB w wieku 18 lat.