• Ogólne informacje nt. naszej misji edukacyjnej, programie nauczania oraz generalnych osiągnięciach naszych szkół.
  • Przebieg procesu zapisu dziecka i jego rekrutacji.
  • Wszelkie informacje, opłaty i organizacja szkoły: posiłki, transport, mundurki, zajęcia dodatkowe, itd.
  • Szczegóły dot. wybranego Kampusu.

Kliknij, aby zapisać się na sesję wirtualną oraz indywidualne spotkanie online.

Spotkanie może być zorganizowane poprzez oprogramowanie Skype, Google Meet lub Zoom. W przypadku Google Meet lub Zoom wyślemy Ci link umożliwiający dołączenie do spotkania online. (W formularzach zgłoszeniowych wybierz preferowany kanał komunikacji: Skype, Google Meet lub Zoom.)

Zapisz się na spotkanie online