Key Stage 1 – Zerówka i Pierwsza Klasa (Year 1 and 2)

Year 1 & Year 2

Filozofią naszej zerówki w Warszawie jest pomoc dzieciom w rozwijaniu się jako pewni siebie, entuzjastyczni uczniowie, zapewniając im angażujący, szeroki i bogaty program nauczania. Kładziemy podwaliny pod umiejętności akademickie i społeczne, które będą rozwijane w trakcie szkolnej kariery Twojego dziecka. Nasz program nauczania tworzymy tematycznie, tak aby treści przedmiotowe były powiązane. Zapewniamy naszym uczniom możliwość jasnego i twórczego wyrażania siebie, ponieważ wierzymy, że nauka zaczyna się od pytań dzieci, a nasi nauczyciele pomogą dziecku w znalezieniu odpowiedzi. Na etapie Key Stage 1 dzieci będą uczyć się następujących przedmiotów:

Język angielski

Twoje dziecko zdobędzie doświadczenie w czytaniu, słuchaniu i rozumieniu różnorodnych tekstów, w tym beletrystyki, literatury faktu i poezji. Na tym etapie dzieci uczą się także recytować krótkie teksty poetyckie, uczestniczyć w dyskusjach nad czytanymi tekstami oraz jasno wyrażać swoje spostrzeżenia. Wdrażamy program akustyczny, który umożliwi Twojemu dziecku rozpoznawanie, mieszanie i dekodowanie słów oraz tworzenie własnych tekstów. Zdobędzie umiejętności gramatyczne i interpunkcyjne, aby nadać swojemu pisaniu większą głębię i precyzję.

Matematyka

Nasz program nauczania matematyki obejmuje szereg umiejętności, w tym system liczbowy, obliczenia, kształty i kierunki. Twoje dziecko będzie korzystać z poznawania liczb i wartości miejsca, aby pomóc mu w rozwiązywaniu problemów związanych z dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem i mnożeniem, zarówno w obliczeniach, jak iw sytuacjach rzeczywistych. W naszym warszawskim przedszkolu na tym etapie dzieci uczą się liczyć, rozwiązują jednoetapowe zadania polegające na mnożeniu i dzieleniu, obliczając odpowiedź na podstawie określonych obiektów, reprezentacji obrazkowych i tablic.

Nauki Przyrodnicze

Od samego początku wdrażamy nauki przyrodnicze oparte na samodzielnej dedukcji. Twoje dziecko zacznie zadawać pytania i będzie stymulowane przez stosowanie systematycznych testów i obserwacji, aby pomóc mu w poznawaniu otaczającego go świata. Twoje dziecko zbada budowę i zachowanie roślin, zwierząt i ludzi oraz jak możemy wykorzystać właściwości materiałów; jak zmiany sezonowe wpływają na pogodę i środowisko. Podczas lekcji przedmiotów ścisłych w naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie Twoje dziecko nauczy się obserwować zmiany zachodzące w czasie, dostrzegać wzorce, grupować, identyfikować i klasyfikować obiekty, wykonywać proste testy porównawcze oraz używać prostego, naukowego języka do opisu zjawisk i obserwacji.

Historia

Historia uczy dzieci o złożoności procesu zmian i różnic między społecznościami, ale także pozwala im zrozumieć własną tożsamość i wyzwania współczesnego świata. Na przedmiotach humanistycznych Twoje dziecko zbada czynniki wpływające na wydarzenia i miejsca. Przyjrzymy się także znaczącym postaciom historycznym. Zachęcamy dzieci do gromadzenia i wykorzystywania źródeł pierwotnych i wtórnych w celu udzielenia odpowiedzi na ich własne pytania. W naszym warszawskim przedszkolu Twoje dziecko zyska spójną wiedzę historyczną i będzie przygotowane do formułowania spostrzeżeń, krytycznego myślenia, wybierania argumentów, rozwijania spojrzenia perspektywicznego i wyrażania opinii.

Geografia

W naszym przedszkolu w Warszawie nauka geografii rozbudzi w Twoim dziecku ciekawość światem i ludźmi. Nasz program nauczania wyposaża uczniów w wiedzę o różnych miejscach, społecznościach i zasobach, zarówno ludzkich, jak i przyrodniczych. Pogłębianie wiedzy o Ziemi pozwala zrozumieć procesy fizyczne i społeczne, a także kształtować i użytkować krajobraz i środowisko.

Sztuka i Projektowanie

Sztuka uosabia jedne z najwyższych form ludzkiej kreatywności. W naszym przedszkolu w Warszawie zapoznajemy dzieci z różnymi artystami i ich twórczością, co jest podstawą do rozwoju ich własnej twórczości. Od tego momentu Twoje dziecko zdobędzie doświadczenie w manipulowaniu różnymi materiałami, aby tworzyć obrazy, rzeźby i modele robocze. Edukacja w zakresie sztuki, rzemiosła i projektowania angażuje, inspiruje i stanowi wyzwanie dla uczniów. Lekcje sztuki są okazją do rozwijania kreatywnego myślenia i krytycznego zrozumienia sztuki i projektowania. Nasi uczniowie uczą się również, w jaki sposób sztuka odzwierciedla i kształtuje historię oraz wnosi wkład w kulturę.

Muzyka

Lekcje muzyki w naszym przedszkolu w Warszawie angażują naszych uczniów i inspirują ich do rozwijania umiejętności i wiedzy muzycznej, a także kształtują ich jako słuchaczy. Twoje dziecko będzie miało okazję wykorzystać to, czego nauczyło się na muzyce, aby przyczynić się do występów grupowych i nabywania umiejętności instrumentalnych. Nauka muzyki pozwala również naszym podopiecznym zwiększyć pewność siebie, rozwinąć kreatywność i poczucie spełnienia. Twoje dziecko będzie mogło eksperymentować z dźwiękami, uczyć się muzyki z różnych części świata i okresów historycznych, nauczyć się śpiewać proste piosenki i uważnie słuchać.

Informatyka

Lekcje informatyki wyposażają uczniów w myślenie obliczeniowe i kreatywność, aby rozumieć i zmieniać świat. Dzieci zdobędą niezbędne umiejętności, takie jak posługiwanie się komputerami i urządzeniami cyfrowymi, wyszukiwanie informacji, rozumienie prostych programów i algorytmów. W naszym przedszkolu w Warszawie Twoje dziecko zdobędzie doświadczenie w bezpiecznym korzystaniu z aplikacji, programów i internetu. Zbadają, co potrafią komputery i co mogą robić z komputerami.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne jest niezwykle ważne dla zdrowia i rozwoju dzieci. Nasz program sportowy rozwija precyzję ruchu i koordynacji. Twoje dziecko będzie miało możliwość uprawiania sportów indywidualnych oraz gier zespołowych. W naszym przedszkolu w Warszawie uczniowie uczą się podstawowych umiejętności ruchowych wykonując proste ćwiczenia, a także biorąc udział w zajęciach ruchowych opartych zarówno na rywalizacji, jak i współpracy.


Tabela ekwiwalentów poziomów nauczania

Starting Age

Key stage in national curriculum

Thames British School

Poland

United States

China

5 - 6

Key Stage 1

Year 1

Klasa 0 / Zerówka

Kindergarten

Preschool

6 - 7

Key Stage 1

Year 2

Klasa 1

Grade l

Grade 1

7 - 8

Key Stage 1

Year 3

Klasa 2

Grade 2

Grade 2

8 - 9

Key Stage 2

Year 4

Klasa 3

Grade 3

Grade 3

9 - 10

Key Stage 2

Year 5

Klasa 4

Grade 4

Grade 4

10 - 11

Key Stage 2

Year 6

Klasa 5

Grade 5

Grade 5


Dowiedz się Więcej

Zawsze chętnie poznajemy rodziców, którzy rozważają szkołę międzynarodową dla swoich dzieci. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu poniżej lub prosimy wybrać inną, dogodną formę komunikacji.

Uwaga: Jako szkoła międzynarodowa prowadzimy zapisy przez cały rok. Na rok szkolny 2023-2024 można zapisywać dzieci od 2,5 roku życia do matury IB w wieku 18 lat.