Dlaczego Cambridge?

Międzynarodowy program nauczania Cambridge wyznacza globalne standardy edukacji i jest uznawany przez uniwersytety i pracodawców na całym świecie. Program nauczania jest elastyczny, ambitny i inspirujący, wrażliwy kulturowo, ale z międzynarodowym podejściem. Studenci Cambridge rozwijają świadomą ciekawość i trwałą pasję do nauki. Zdobywają także umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na uniwersytecie i w przyszłej karierze zawodowej. Uczniowie Cambridge przygotowują się do międzynarodowych kwalifikacji Cambridge, które są akceptowane i uznawane na całym świecie.

 

Cambridge Lower Secondary

Zwykle dla uczniów w wieku od 11 do 14 lat Cambridge Lower Secondary oferuje szeroki program obejmujący 10 przedmiotów, w tym język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Oferuje go prawie 2300 szkół w ponad 130 krajach na całym świecie. Przygotowuje uczniów do następnego etapu edukacji, zapewniając jasną ścieżkę ich postępów w kierunku kursów IGCSE w szkołach średnich. Thames British School oferuje Cambridge Lower Secondary wraz z polskim programem nauczania, dając swoim uczniom możliwość ukończenia nauki z kwalifikacjami lokalnymi i międzynarodowymi.

 

Program

Cambridge Lower Secondary zapewnia naturalne przejście ze szkoły podstawowej, pomagając wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne w programach edukacyjnych po 14 roku życia, które prowadzą do uzyskania formalnych kwalifikacji. Program jest elastyczny, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeb i kultury każdej szkoły, przy jednoczesnym zachowaniu międzynarodowego znaczenia. Jest odpowiedni dla uczniów, dla których angielski jest pierwszym lub drugim językiem. Podczas nauki podstawowych przedmiotów, w tym języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych, uczniowie mają wiele możliwości rozwijania kreatywności, ekspresji i dobrego samopoczucia na różne sposoby.

 

Główne Przedmioty

Przedmioty podstawowe: angielski, matematyka i nauki ścisłe oferują zarówno podstawowy, jak i rozszerzony program nauczania, pozwalając wszystkim uczniom dążyć do ambitnych celów i osiągnąć pełny potencjał. Pytania są często zróżnicowane pod względem poziomu trudności, aby zaspokoić potrzeby zarówno najzdolniejszych studentów, jak i tych, dla których program akademicki jest wyzwaniem. Ponieważ większość ocen jest wystawiana pod koniec dwuletniego kursu, uczniowie, których pierwszym językiem nie jest język angielski, mają czas na pełne przyswojenie sobie umiejętności zanim zademonstrują swoją wiedzę na zakończenie kursu. IGCSE to z pewnością doskonała opcja, jeśli wiesz, że Twoje dziecko ma mocne strony w przyswajaniu wiedzy, rozumie i potrafi wykazać tę wiedzę w warunkach egzaminacyjnych.

 

Język angielski

Cambridge Lower Secondary English zaszczepia na całe życie pasję do czytania, pisania i komunikacji. Uczniowie rozwijają umiejętności językowe dla różnych celów i dla różnych grup odbiorców. Ten program jest pierwotnie przeznaczony dla uczniów, dla których angielski jest językiem ojczystym i może być używany w dowolnym kontekście kulturowym. Uczniowie rozwijają umiejętności i rozumienie w czterech obszarach: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Nauczą się, jak skutecznie komunikować się i reagować na szereg informacji, mediów i tekstów by:

 • stać się pewnymi siebie mówcami, potrafiącymi skutecznie zastosować wszystkie cztery umiejętności w codziennych sytuacjach
 • postrzegają siebie jako czytelników, korzystających z różnych tekstów w celach informacyjnych i dla przyjemności, w tym tekstów z różnych czasów i kultur
 • postrzegają siebie jako pisarzy, używających słowa pisanego w sposób jasny i twórczy dla różnych odbiorców i do różnych celów.

Matematyka

Program nauczania matematyki na poziomie Lower Secondary wzbudza entuzjazm do analitycznego i racjonalnego myślenia przez całe życie. Uczniowie rozwijają całościowe rozumienie tematu, koncentrując się na zasadach, wzorach, systemach, funkcjach i relacjach. Staną się kompetentni matematycznie i biegli w obliczeniach, które będą mogli zastosować w codziennych sytuacjach. „Myślenie i praca matematyczna” to unikalny element programu nauczania Cambridge, zachęcający uczniów do dyskusji, kwestionowania pomysłów i dostarczania dowodów potwierdzających przypuszczenia i rozwiązania. Kiedy uczniowie myślą i pracują matematycznie, aktywnie starają się nadać sens pomysłom i budować powiązania między różnymi faktami, procedurami i pojęciami. To wspiera myślenie o otaczającym ich świecie w kategorii większych, wpływających na siebie zbiorów. Przedmiot podzielony jest na trzy główne obszary zwane „wątkami”, które przewijają przez każdy etap matematyki na poziomie Lower Secondary. Uczniowie będą rozwijać umiejętności w zakresie:

 • Arytemtyki
 • Geometrii i miar
 • Statystyki i prawdopodobieństwa.

Nauczanie Przyrodnicze

Program nauczania przedmiotów przyrodniczych na poziomie starszych klas szkoły podstawowej rozwija ciekawość świata przyrody na całe życie i umożliwia poszukiwanie naukowych wyjaśnień otaczających nas zjawisk. Uczniowie będą myśleć naukowo i rozwijać umiejętności praktyczne wraz z wiedzą i zrozumieniem, co jest niezbędne do wyjaśniania otaczającego nas świata. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych w otaczającym ich świecie rozwija ich poczucie, że „nauka jest dla mnie”, pomagając im wczuć się w temat. Takie podejście zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia doskonałych wyników w nauce na późniejszych etapach edukacji i dokonywania świadomych wyborów, w tym rozważania kwestii zrównoważonego rozwoju i sprostania wyzwaniom stojącym przed naszym środowiskiem. Ten program obejmuje sześć głównych obszarów zwanych „wątkami”, które uzupełniają się, dzięki czemu możesz nauczać przedmiotów ścisłych w sposób holistyczny:

 • Biologia – żywe istoty i ich interakcje.
 • Chemia – nauka o materii.
 • Fizyka – oddziaływanie materii i energii.
 • Ziemia i kosmosplaneta Ziemia, szerszy Układ Słoneczny i nie tylko.
 • Myślenie i praca badawczarozwija zrozumienie wzorów i doświadczeń,  pogłębia umiejętność dociekań naukowych.
 • Science in Context –  pomaga nauczycielom zademonstrować znaczenie nauk ścisłych w życiu codziennym.

Egzamin Cambridge Lower Secondary obejmuje:

 • Cambridge CEM: egzaminy online dla uczniów w wieku 11-14 lat, które pomagają zidentyfikować i zdiagnozować potrzeby edukacyjne uczniów.

 • Całoroczna ocena w klasie: formatywne informacje zwrotne na temat umiejętności, które uczący się muszą rozwinąć, dokonać auto-refleksji i poprawić swoje wyniki.

 • Cambridge Lower Secondary Progression Tests: wewnętrzne testy sprawdzające wiedzę, umiejętności i zrozumienie uczniów.

 • Cambridge Lower Secondary Checkpoint: zewnętrzne testy, które monitorują wyniki indywidualne i grupowe pod koniec szkoły podstawowej. Dostępne dla języka angielskiego, matematyki, nauk ścisłych i Cambridge Global Perspectives.