Pobierz broszurę IGCSE (w PDF-ie)

Informacje ogólne

International General Certificate of Secondary Education (iGCSE) to najpopularniejsza na świecie międzynarodowa kwalifikacja dla osób w wieku od 14 do 16 lat, uznawana przez wiodące uniwersytety i pracodawców na całym świecie, będąca międzynarodowym paszportem do rozwoju i sukcesów.

IGCSE jest odpowiednikiem brytyjskiego poziomu GCSE i O, a uczniowie uczą się szeregu ambitnych i kreatywnych programów nauczania w klasach Year 10-11 (pierwsza i druga klasa liceum). Program nauczania oferuje różnorodne ścieżki dla osób przygotowujących się do szkolnictwa wyższego, w tym dla tych, których pierwszym językiem nie jest angielski. Uczniowie mają do wyboru szereg opcji, z których mogą skorzystać na tym etapie swojej kariery edukacyjnej – skupiając się na przedmiotach, w których się wyróżniają i które będą najbardziej korzystne dla ich przyszłych aspiracji zawodowych. Wraz z podstawowymi przedmiotami z języka angielskiego i matematyki, uczniowie wybierają również dodatkowe przedmioty z kilku opcji, które obecnie obejmują język niemiecki, hiszpański, sztukę i projektowanie, informatykę, geografię, fizykę, biologię i chemię. Wielu uczniów zdaje również egzaminy iGCSE w swoim języku ojczystym. Od przyszłego roku szkolnego będą dostępne jeszcze dodatkowe kursy: literaturę angielską, język francuski, biznes, i wiedzę o społeczeństwie.

W myśl programu studenci są oceniani wewnętrznie. Szkoła obserwuje, jak uczniowie przyswajają treści każdego kursu i przekazuje informacje zwrotne. Zakres narzędzi oceny obejmuje zarówno tradycyjne testy i eseje, jak i indywidualne spotkania. Program trwa dwa lata i kończy się egzaminami zewnętrznymi.

 

Kwalifikacje

Ewaluacja Cambridge IGCSE odbywa się pod koniec dwuletniego kursu i może obejmować egzin pisemny i ustny, prace na zajęciach oraz ocenę praktyczną. Poszerza to możliwości uczniów, aby zademonstrować swoją wiedzę, zwłaszcza tym, dla których angielski jest drugim językiem. Oceny są wystawiane na podstawie ośmiu uznawanych na całym świecie ocen, od A * do G, które zawierają jasne wytyczne pokazujące poziom osiągnięć dla każdej klasy. Dyplomy uzyskane po zdaniu tych egzaminów są uważane za niezwykle pożądane przez wszystkie najlepsze uczelnie, oraz wiele zagranicznych uniwersytetów i miejsc pracy.

Przedmioty oraz poziomy

Przedmioty podstawowe: język angielski, matematyka i nauki ścisłe oferują zarówno podstawowe, jak i rozszerzone programy nauczania, umożliwiając wszystkim uczniom dążenie do ambitnych celów i osiągnięcie pełnego potencjału. Pytania są często zróżnicowane pod względem poziomu trudności, aby zaspokoić potrzeby zarówno najzdolniejszych studentów, jak i tych, dla których program akademicki jest wyzwaniem. Ponieważ większość ocen jest wystawiana pod koniec dwuletniego kursu, uczniowie, których pierwszym językiem nie jest język angielski, mają czas na pełne przyswojenie sobie umiejętności i zrozumienia wymaganego w programie nauczania, zanim zademonstrują swoją naukę na zakończenie kursu. IGCSE jest z pewnością doskonałą opcją, jeśli wiesz, że Twoje dziecko ma mocne strony w przyswajaniu wiedzy i zrozumienia oraz jest w stanie wykazać tę wiedzę w warunkach egzaminacyjnych.

 

Przejście do programu matury międzynarodowej IB

Egzaminy GCSE stanowią doskonałe przygotowanie do ostatnich dwóch lat nauki i są wymagane przez wiele brytyjskich uniwersytetów jako część procesu aplikacyjnego. Egzaminy iGCSE otwierają drogę do International Baccalaureate Diploma Programme i zapewniają doskonałą podstawę oraz płynne przejście do wymagań tego programu nauczania.

Zachęcamy naszych uczniów do dążenia do doskonałości akademickiej z każdego przedmiotu i jesteśmy bardzo dumni z wyników egzaminów, jakie co roku osiągają.

Dowiedz się Więcej

Zawsze chętnie poznajemy rodziców, którzy rozważają szkołę międzynarodową dla swoich dzieci. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu poniżej lub prosimy wybrać inną, dogodną formę komunikacji.

Uwaga: Jako szkoła międzynarodowa prowadzimy zapisy przez cały rok. Na rok szkolny 2023-2024 można zapisywać dzieci od 2,5 roku życia do matury IB w wieku 18 lat.