Z dumą pragniemy ogłosić, że Thames British School Warsaw, jako jedna z dwóch szkół w Polsce, przystępuje do Global Schools Program – międzynarodowej inicjatywy edukacyjnej wspieranej przez ONZ, której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju wśród młodych ludzi. Jednocześnie jest to również prężna sieć ponad 1300 szkół na całym świecie.

Dzięki staraniom naszego nauczyciela Global Perspectives and History oraz oficjalnego rzecznika Global Schools, dr Agnieszki Muc, uczniowie Thames British School będą mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach, spotkaniach i debatach związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju (m.in. na lądzie”, „Edukacja wysokiej jakości”, „Dobre zdrowie i dobre samopoczucie” lub „Działania na rzecz klimatu” itp.), ale będziemy również bardzo szczęśliwi i dumni, gdy będą oni aktywnie zaangażowani w interdyscyplinarne projekty, które podnoszą świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju w najbliższych ich sercom społecznościach.