W imieniu całej naszej społeczności Uczniów, Rodziców oraz Nauczycieli i Pracowników Thames British School Warsaw – składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie Jej Wysokości Królowej Elżbiety II.

Przez całe życie była ona dla wszystkich wielką inspiracją, definiując służbę i przywództwo poprzez osobisty przykład w panowaniu, które trwało dwa stulecia i było powodem do niezwykłych przemian w naszym świecie.

Łączymy głęboką tęsknotę za Królową oraz wyrazy żalu i smutku!