Po latach ciężkiej pracy i nauki, Uczniowie z Year 11 przystępują do swoich pierwszych egzaminów IGCSE w Thames British School Warsaw, sprawdzając swoją wiedzę w egzaminach pisemnych, ustnych oraz podczas zajęć praktycznych „na ocenę”.

Jest to szczególnie ważny moment dla całej, naszej, edukacyjnej społeczności. Po pomyślnym ukończeniu dwuletniego programu Uczniowie z Year 11 otrzymają międzynarodowe świadectwo ukończenia szkoły średniej – kwalifikację uznawaną i cenioną przez światowe Uniwersytety oraz instytucje edukacyjne.

W zeszłym tygodniu Uczniowie przystąpili do egzaminów z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, podczas których mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami płynnej komunikacji oraz prezentacji w tych językach.

W najbliższym czasie odbędzie się dwudniowy egzamin z Art&Design. Zadania egzaminacyjne ustalane są zewnętrznie. 8-godzinny proces twórczy pokaże, jak nasi Podopieczni tworzą swoje prace, które następnie zostaną ocenione w Cambridge.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy powodzenia na egzaminach!