fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
O nas

Nasza Kadra

PERSONEL ADMINISTRACYJNY:


Agnieszka Kruszyńska-Ziaja
– Kierownik Administracyjny Kampusu Park Szczęśliwicki – mgr Pedagogikai przedszkolnej i podstawowej z nauczaniem wczesnego języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski. Podyplomowe Studium Organizacji i Przywództwa Oświatowego, Uczelnia Łazarskiego.

Marta Filipek – Kierownik Administracyjny Kampusu Wawelskiego – stopień doktora i magistra z przygotowaniem pedagogicznym – studia podyplomowe: w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego; Uniwersytet Warszawski; Studia podyplomowe: nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i średnich, Wyższa Szkoła Zawodowa; Studia podyplomowe: zarządzanie polityką i oświatą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny; Status nauczyciela wykwalifikowanego – dział edukacji.

David Blakemore
– dyrektor akademicki kampusu w Piasecznie. Licencjat (z wyróżnieniem) Kulturoznawstwo. Podyplomowe świadectwo edukacji (PGCE / QTS).

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

Główni nauczyciele:

Katie Jane Street – koordynatorka edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczyni – magister z przygotowaniem pedagogicznym, QTS. BA Liverpool University; MA Open University, PGCE University of East Anglia.

David Blakemore
– dyrektor akademicki kampusu w Piasecznie i wychowawca klasy. Licencjat (z wyróżnieniem) Kulturoznawstwo. Podyplomowe świadectwo edukacji (PGCE / QTS).

Natalia Magiera – kierownik EYFS i wychowawca. Magister filozofii, podyplomowe studia pedagogiczne (PGCE / QTS), wczesny status nauczyciela (EYTS), dyplom z opieki nad dziećmi.

Gary Lycett – nauczyciel w szkole podstawowej – licencjat z dyplomem studiów podyplomowych z edukacji. BA Leeds University, Wielka Brytania; PGCE, Nottingham.

James Rosser – Nauczyciel w szkole podstawowej – Bachelor of Arts z wyróżnieniem z QTS. BA – Uniwersytet BATH SPA.

Gillian Wray – nauczycielka szkoły podstawowej i klasowej – licencjat z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych. SchoolBA (z wyróżnieniem) English Literature Open University, PGCE University of Sunderland.

Antoniego Ruseckiego – nauczyciel matematyki i przedmiotów ścisłych na poziomie średnim. Magister interaktywnych multimediów podyplomowych studiów podyplomowych w zakresie projektowania komputerów, licencjat z inżynierii.

Przemysław Budziński
– Wychowawca szkoły podstawowej. BEd w nauczaniu języka angielskiego. Magister filologii angielskiej (lingwistyka stosowana). Dyplom Middle Leadership Development Program.


Ewa Syta
– Wychowawca szkół podstawowych – licencjat i magister, przygotowanie pedagogiczne. Historia; Fordham University, Nowy Jork, (I stopień); (druga klatka); – Magister: Nauczanie ogólne pedagogiki specjalnej dla młodzieży, Fordham University, Nowy Jork; – Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym i specjalnym Fordham University w Nowym Jorku.

Earlene Clarke-Abbey – Kierownik programu nauczania, nauczyciel klasy Year1 / Reception – Master of Education (M.Ed.) ze specjalizacją Curriculum and Instruction. American College of Education. Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Szkole Podstawowej. University of Sunderland, Wielka Brytania.

Ewa Głowacki – nauczyciel języka angielskiego. Licencjat z wyróżnieniem w języku angielskim University PGCE ze średniego angielskiego. Certyfikat TEFL w Cheltenham College.

Matthew Eborne
– wychowawca klasy 1 – BoE (z wyróżnieniem) Primary ze specjalizacją w języku angielskim na University of Plymouth w Wielkiej Brytanii.


Agnieszka Możdżeń – nauczyciel wczesnoszkolny. Licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień, magister pedagogiki na kierunku Opieka i Terapia.


Liliana Schmidt – nauczycielka języka hiszpańskiego (wszystkie grupy) – studiowała, jako tłumaczka ustna w Limie w Peru. Master of education w Framingham State College – program studiów dla nauczycieli w amerykańskich szkołach za granicą.

Katarzyna Macias – Nauczyciel szkoły podstawowej – przygotowanie magisterskie i pedagogiczne – pedagogika, akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, (magister).

Karolina Peda – Nauczycielka szkoły podstawowej – licencjat i magister, przygotowanie i bezpośrednie wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne. Prof. Edward F. szczepanika w Suwałkach, Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny, (Licencja). Pedagogy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewska, Wydział Nauk Pedagogicznych, Pedagogika kultury z animacją teatru dziecięcego i młodzieżowego, (magister).

Romana Solovan – wychowawczyni przedszkola / żłobka – studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe integracji sensorycznej Studia podyplomowe dla nauczycieli. Certyfikowany nauczyciel wczesnej edukacji UCLA.
Izabela Święcka-Daniluk – nauczyciel języka polskiego. Studia magisterskie z języka polskiego,
Filologia ze specjalizacją pedagogiczna.

Magdalena Ciemierkiewicz – nauczyciel plastyki – przygotowanie magisterskie i pedagogiczne – malarstwo, warszawska Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, (Magister). Studium pedagogiczne na wydziale zarządzania kulturą wizualną ASP w Warszawie. Studia podyplomowe: Historia sztuki współczesnej, Instytut Polskiej Akademii Nauk Artystycznych.

 

Nauczyciele wspierający:

Agata Franczak – nauczycielka wsparcia przedszkola / żłobka. Nauczyciel PSL (klasa 1 i recepcja). Nauczyciel muzyki – filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Klaudia Gmurczyk – lektorka języka polskiego – licencjat z pedagogiką. Przygotowanie z filologii polskiej, nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej, Uniwersytet Warszawski.

Joanna Sękowska – Nauczycielka klasy I i wczesnej edukacji. Rodzimy nauczyciel języka polskiego (klasa I i recepcja). Nauczyciel sportu – licencjat z edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej, pedagogika, Uniwersytet Warszawski. Magister nauczania wczesnego języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski.

Marcelina Kopyt – nauczyciel muzyki – licencjat i przygotowanie pedagogiczne – Jazz i estrad, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Reżyserski, Jazz i edukacja muzyczna. Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych „Wsezins”.

Ping Dai – nauczyciel języka chińskiego. Specjalizuje się w języku chińskim i literaturze w Chinach. Uzyskany certyfikat kwalifikacji nauczyciela języka chińskiego oraz certyfikat mandaryński.

 

PERSONEL SZKOŁY

Katarzyna Brejnakowska – Psycholog – przygotowanie mgr + pedagogika. Psychologia, psychoterapia i terapia seksualna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (magister). Międzywydziałowe studium pedagogiczne, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychosomatyka i somatopsychologia, Uniwersytet Nauk Społeczno-Humanistycznych.

CONTACT
REQUEST A VISIT