fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
O nas

Misja, Wizja, Wartości

Nasza Misja

Naszą misją jest przygotowanie dzieci do zmieniania świata na lepsze! Zadaniem nauczycieli w TBS jest wyposażenie swoich wychowanków w kompetencje społeczne na miarę XXI wieku, wykształcenie w nich wytrwałości i ducha walki; sprawienie, by bez strachu i z optymizmem patrzyli w przyszłość; a wszystko to w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

Nasza Wizja

Naszą wizją jest stworzenie warunków, w których dzieci mogą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne w XXI wieku poprzez krytyczną ocenę treści zawartych w brytyjskiej podstawie programowej. Nasz proces nauczania ma na celu zachęcanie uczniów do podejmowania ryzyka i kształtowanie ich otwartości na nowe wyzwania. Dbamy zarówno o rozwój naukowy, jak i osobisty, wyposażając dzieci w kompetencje pozwalające im na rozwinięcie ich pełnego potencjału, działając indywidualnie i jako część grupy. Nasza wielokulturowa społeczność w połączeniu z rodzinną atmosferą, pozwalają na docenianie różnorodności i wzajemne uczenie się.  

Nasze Wartości

W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, zachęcamy dzieci do refleksji i postępowania z pewnością siebie i szacunkiem dla innych.

Odpowiedzialność

Integralność

Empatia

Wytrwałość

Współpraca

CONTACT
REQUEST A VISIT