fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

Międzynarodowe Przedszkole

Key Stage 1

Późny etap przedszkolny obejmuje Key Stage 1 – Year 1 oraz Year 2 (5-7 r.ż). W brytyjskim systemie edukacji, Key Stage 1 oznacza początek cyklu nauki szkolnej, który dziecko kończy w wieku 18 lat. Obejmuje pierwsze dwie klasy spośród trzynastu.

W naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie stawiamy sobie za cel zapewnienie dzieciom bogatego i ciekawego programu, który pozwoli im rozwinąć pewność siebie i entuzjazm w zdobywaniu wiedzy. Jest to kontynuacja wcześniejszego etapu nauczania, czyli Early Years Foundation Stage. Na poziomie Key Stage 1 formuje się baza umiejętności szkolnych i społecznych, których dalszy rozwój nastąpi na kolejnych etapach nauki. Nasz program budowany jest wokół konkretnych tematów, zawartych we wszystkich nauczanych przedmiotach jednocześnie. W naszym przedszkolu niepublicznym w Warszawie uczymy po angielsku, dając dzieciom możliwość wyrażania się w tym języku w sposób jasny i twórczy, gdyż wierzymy, że nauka zaczyna się od stawiania sobie pytań, na które nasi nauczyciele pomogą znaleźć odpowiedzi.

Na etapie Key Stage 1 uczymy następujących przedmiotów:

Język angielski

Przede wszystkim, na etapie Key Stage 1 Twoje dziecko nabędzie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów, w tym beletrystyki, literatury faktu oraz poezji. Ponadto rozwinie słownictwo, zdobędzie motywację do czytania i nauczy się czerpać z tego radość. Pracujemy na programie nauki fonetyki, który pozwoli Twojemu dziecku rozpoznać, przeczytać i zrozumieć słowa oraz tworzyć własne wypowiedzi. Na tym etapie dzieci uczą się też recytacji krótkich tekstów poetyckich, udziału w dyskusjach na temat czytanych tekstów i jasnego wyrażania swoich spostrzeżeń. Oprócz tego Twoje dziecko zdobędzie umiejętności w zakresie pisania, w tym gramatyki, interpunkcji i ortografii, a także kompozycji tekstu pisanego.

Matematyka

W naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie program w zakresie matematyki obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak: koncepcja systemu numerycznego, obliczenia, kształty i wyobraźnia przestrzenna. Twoje dziecko będzie w stanie wykorzystać wiedzę na temat liczb i systemu dziesiętnego do rozwiązywania zadań wymagających dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; zarówno na papierze, jak i w codziennych sytuacjach. Na tym etapie dzieci uczą się liczenia i rozwiązywania prostych działań, przy pomocy konkretnych obiektów, przedstawień graficznych i układów, porządkowania według chronologii, a także uczą się geometrii i rozwiązują zadania z zakresu statystyki przy użyciu prostych tabel i diagramów.

Przyroda

Od początku stosujemy podejście oparte na odkrywaniu świata przez dziecko. Zaczynamy od stawiania pytań, na które będzie szukało odpowiedzi poprzez systematyczną obserwację i eksperymenty. Twoje dziecko dowie się jak skonstruowane są rośliny i zwierzęta oraz nauczy się podstaw biologii człowieka; jak wykorzystywane są właściwości różnych materiałów; jak pory roku wpływają na zmiany w pogodzie i środowisko wokół nas. Podczas lekcji przyrody w naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie Twoje dziecko nauczy się obserwować zmiany w czasie, zauważać wzorce ogólne, grupować i klasyfikować obiekty, przeprowadzając proste testy porównawcze i używać prostego, naukowego języka do opisywania zjawisk i obserwacji.

Historia

Historia uczy dzieci złożoności procesu zmian i różnic między społecznościami, ale też pozwala im na zrozumienie własnej tożsamości i wyzwań współczesnego świata. Twoje dziecko będzie poznawało i analizowało czynniki mające wpływ na miejsca oraz wydarzenia na świecie. Spotka się również z sylwetkami najważniejszych postaci historycznych. Pomożemy w znalezieniu źródeł, które zmotywują Twoje dziecko do poszukiwania odpowiedzi na stawiane sobie pytania. W naszym przedszkolu międzynarodowym w Warszawie opieramy się na brytyjskiej podstawie programowej, dzięki czemu Twoje dziecko zdobędzie spójną wiedzę z zakresu historii i będzie przygotowane do formułowania spostrzeżeń, krytycznego myślenia, doboru argumentów, rozwijania perspektywy i osądu sytuacji.

Geografia

W naszym przedszkolu niepublicznym w Warszawie edukacja w zakresie geografii wzbudzi w Twoim dziecku ciekawość i zafascynowanie światem i ludźmi. Nasz program nauczania wyposaża uczniów w wiedzę o różnych miejscach, społecznościach i zasobach zarówno ludzkich jak i środowiska naturalnego. Pogłębianie wiedzy na temat Ziemi pozwala na zrozumienie procesów fizycznych i ludzkich oraz kształtowania i wykorzystywania krajobrazów i środowisk.

Plastyka

Sztuka uosabia jedne z najwyższych form ludzkiej kreatywności. W naszym międzynarodowym przedszkolu w Warszawie zapoznajemy dzieci z różnymi artystami i ich dziełami, co stanowi bazę dla rozwoju ich własnej twórczości. Czerpiąc inspirację od znanych twórców, Twoje dziecko nauczy się posługiwać różnymi materiałami i technikami, aby tworzyć własne obrazy, rzeźby i modele strukturalne. Edukacja w zakresie sztuki, rzemiosła i projektowania angażuje, inspiruje i rzuca uczniom nowe wyzwania. Lekcje plastyki są okazją do rozwijania kreatywnego myślenia i krytycznego rozumienia sztuki i wzornictwa. Nasi uczniowie uczą się również w jaki sposób sztuka odzwierciedla i kształtuje historię oraz przyczynia się do rozwoju kultury.

Muzyka

Nasze międzynarodowe przedszkole w Warszawie prowadzi lekcje muzyki, które angażują naszych uczniów i inspirują do rozwoju ich umiejętności i wiedzy w zakresie muzyki, a także kształtują ich jako odbiorców. Umiejętności nabyte w trakcie zajęć pozwolą Twojemu dziecku w pełni uczestniczyć w występach grupowych, umacniając jednocześnie jego umiejętność współpracy. Nauka muzyki pozwala również na zwiększenie pewności siebie, rozwijanie kreatywności i poczucia spełnienia. Twoje dziecko będzie mogło eksperymentować z dźwiękami, poznawać muzykę z różnych zakątków świata i okresów historycznych, nauczy się śpiewać proste piosenki i uważnie słuchać.

Informatyka

Informatyka uczy poruszania się w świecie technologii i wyposaża uczniów w niezbędne umiejętności, takie jak obsługa komputera i urządzeń cyfrowych, szukanie informacji, rozumienie prostych programów i algorytmów. W naszym przedszkolu niepublicznym w Warszawie Twoje dziecko dowie się jak bezpiecznie korzystać z aplikacji, programów oraz przeglądarek internetowych. Będzie odkrywać co potrafią komputery i co można przy ich pomocy osiągnąć.

Edukacja Fizyczna

Wychowanie fizyczne jest niezwykle ważne dla zdrowia i rozwoju dzieci. Nasz program wychowania fizycznego stawia na naukę precyzji i koordynacji. Twoje dziecko będzie miało okazję zarówno ćwiczyć indywidualnie, jak i brać udział w grach zespołowych, co wzmacnia umiejętności pracy w grupie. W naszym przedszkolu międzynarodowym w Warszawie na etapie Key Stage 1 uczniowie uczą się podstawowych umiejętności ruchowych, wykonując proste ćwiczenia, a także biorą udział w aktywnościach fizycznych opierających się zarówno na rywalizacji, jak i współpracy.

Tabela odpowiedników w różnych systemach edukacji

Wiek dziecka Thames British School Polski system edukacji Amerykański system edukacji Chiński system edukacji
5-6 Year 1 Przedszkole Kindergarten Preschool
6-7 Year 2 Przedszkole Grade 1 Grade 1

CONTACT
REQUEST A VISIT