fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

PROGRAM DYPLOMOWY „IB” (matura międzynarodowa)

 


MATURA MIĘDZYNARODOWA 
„IB DIPLOMA”

IB Diploma Programme (DP) skierowany jest do studentów w wieku od 16 do 19 lat. Jest uznawany przez ponad 2000 instytucji na całym świecie, w tym najlepsze uniwersytety. Z dumą obserwujemy studia naszych absolwentów na najlepszych uniwersytetach na całym świecie, w tym m. in.:

• University of Cambridge, UK
• Sorbona, Francja
• Harvard University, USA
• Uniwersytet Stanforda, USA
• University of British Columbia, KANADA
• Massachusetts Institute of Technology, USA
• Pace University NY, USA
• New York University, USA
• Queen Mary University of London, Wielka Brytania

 

Program trwa dwa lata nauki i kończy się, gdy studenci przystępują do egzaminów zewnętrznych pod koniec programu. Matura międzynarodowa umożliwia naszym Uczniom:

 

 wyróżnianie się na wybranych kursach,
• eksplorowanie wiedzy,
• rozwijanie umiejętności wymagane w szkolnictwie wyższym,
• angażowanie się w działalność społeczną, sportową i wolontariacką,
• nauczenie się planowania i radzenia sobie z wymaganym obciążeniem,
• efektywne zarządzanie swoim czasem.

 

Program DP składa się z sześciu grup tematycznych. Studenci z dyplomem IB muszą wybrać jeden przedmiot z każdej grupy. Trzy przedmioty IB wybiera się zwykle na poziomie standardowym (SL), a trzy na wyższym poziomie (HL). Przedmiot z grupy 6 można zastąpić drugim przedmiotem z grup: 2, 3 lub 4.

Oczekuje się, że wszyscy Uczniowie DP spełnią podstawowe wymagania: kurs teoretyczno-wiedzowy (TOK), program Creativity-Activity-Service (CAS) oraz napiszą rozszerzony esej.

 

• Esej – niezależny, samodzielny akademicki artykuł badawczy zawierający maksymalnie 4000 słów napisanych w jednym wybranym temacie;

• Teoria i wiedza – kurs mający na celu rozwinięcie krytycznego myślenia oraz analizy z wielu dziedzin; składa się ze 100 godzin blokowych;

• Kreatywność-działalność-usługa – wymaga od Uczniów: kreatywności, działania oraz zaangażowania charytatywnego; Uczniowie powinni ukończyć jakiś projekt związany z tymi trzema obszarami.

 

Nasi studenci mogą wybierać spośród 20 kursów oferowanych w 6 grupach tematycznych:


GRUPA 1: STUDIA Z JĘZYKA I LITERATURY

Kurs oparty jest na badaniach literackich w języku ojczystym ucznia lub jego najlepszym języku. Przedmioty, które oferujemy to:

• polski A
• angielski A

GRUPA 2: KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Kurs opiera się na nauce języka obcego, który jest dostarczany albo dla początkujących (kurs początkowy Ab), albo dla bardziej płynnych użytkowników (kurs B, który jest dostępny na poziomie standardowym i wyższym)

• Język angielski
• Hiszpański
• Niemiecki

GRUPA 3: LUDZIE I SPOŁECZEŃSTWO

• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Ekonomia
• Geografia
• Historia
• Psychologia

Grupa 4: NAUKI

• Biologia
• Chemia
• Informatyka
• Fizyka

Grupa 5: MATEMATYKA

• Matematyka: stosowana / interpretowana
• Matematyka: analityczna

Grupa 6: SZTUKA

• Dzieła wizualne

CONTACT
REQUEST A VISIT