fbpx
Nauka

Key Stage 1


Późny etap przedszkolny: Key Stage 1 – Year 1 oraz Year 2 (5-7 r.ż) W brytyjskim systemie edukacji, Key Stage 1 oznacza początek cyklu nauki szkolnej, który dziecko kończy w wieku 18 lat. Obejmuje 2 pierwsze z 13 klas.

Naszym zadaniem na poziomie Key Stage 1 jest zapewnienie dzieciom bogatego i ciekawego programu, który pozwoli im rozwinąć pewność siebie i entuzjazm w zdobywaniu wiedzy. To na tym etapie formuje się baza umiejętności szkolnych i społecznych, których dalszy rozwój nastąpi na kolejnych etapach nauki. Nasz program budowany jest wokół konkretnych tematów, wplatanych we wszystkie nauczane przedmioty jednocześnie. Uczymy po angielsku dając dzieciom możliwość wyrażania się w tym języku w sposób jasny i twórczy, gdyż wierzymy, że nauka zaczyna się od stawiania sobie pytań, na które nasi nauczyciele pomogą znaleźć odpowiedzi.

Na etapie Key Stage 1 uczymy następujących przedmiotów:

Język angielski

Twoje dziecko nabędzie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów, w tym beletrystyki, literatury faktu oraz poezji. Pracujemy na programie nauki fonetyki, który pozwoli twojemu dziecku rozpoznać, przeczytać i zrozumieć słowa, oraz tworzyć własne teksty. Którym głębi dodadzą ich umiejętności w zakresie gramatyki oraz interpunkcji.

Matematyka

Nasz program w zakresie matematyki obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak: koncepcja systemu numerycznego, obliczenia, kształty i wyobraźnia przestrzenna. Twoje dziecko będzie w stanie wykorzystać wiedzę na temat liczb i systemu dziesiętnego do rozwiązywania zadań wymagających dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; zarówno na papierze, jak i w codziennych sytuacjach.

Przyroda

Od początku stosujemy podejście oparte na odkrywaniu świata przez dziecko. Zaczynamy od stawiania pytań, na które będzie szukało odpowiedzi poprzez systematyczną obserwację i eksperymenty. Twoje dziecko dowie się jak skonstruowane są rośliny i zwierzęta, w tym ludzie; jak wykorzystywane są właściwości różnych materiałów; jak pory roku wpływają na zmiany w pogodzie i środowisku wokół nas.

Historia i Geografia

Twoje dziecko będzie poznawało i analizowało czynniki mające wpływ na miejsca oraz wydarzenia na świecie. Spotka się również z sylwetkami najważniejszych postaci historycznych. Pomożemy mu wybrać odpowiednie źródła w jego poszukiwaniach odpowiedzi na stawiane sobie pytania.

Plastyka

Zapoznajemy dzieci z różnymi artystami i ich dziełami, co stanowi bazę dla rozwoju ich własnej twórczości. Czerpiąc inspirację od znanych twórców, twoje dziecko nauczy się posługiwać różnymi materiałami i technikami, aby tworzyć własne obrazy, rzeźby i modele strukturalne.

Muzyka

Umiejętności nabyte na lekcjach muzyki, pozwolą twojemu dziecko w pełni uczestniczyć w występach grupowych, umacniając jednocześnie jego umiejętność współpracy.

Informatyka

Twoje dziecko dowie się jak bezpiecznie korzystać z aplikacji, programów oraz przeglądarek internetowych. Będzie odkrywać co potrafią komputery i co można przy ich pomocy osiągnąć.

Edukacja Fizyczna

Nasz program wychowania fizycznego stawia na naukę precyzji i koordynacji. Twoje dziecko będzie miało okazję zarówno ćwiczyć indywidualnie, jak i brać udział w grach zespołowych.

Tabela odpowiedników w różnych systemach edukacji

Wiek dziecka Thames British School Polski system edukacji Amerykański system edukacji Chiński system edukacji
5-6 Year 1 Przedszkole Kindergarten Preschool
6-7 Year 2 Przedszkole Grade 1 Grade 1

KONTAKT
ODWIEDŹ NAS