fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

Egzamin IGCSE

 

 

 

 

 

IGCSE – to skrót od International General Certificate of Secondary Education. Jest to najpopularniejsza na świecie międzynarodowa kwalifikacja maturalna dla dzieci w wieku od 14 do 16 lat, uznawana przez wiodące uniwersytety i pracodawców na całym świecie, a także międzynarodowy paszport dla ich postępu i sukcesu.

IGCSE jest równoważne z brytyjskim GCSE, poziomem O, piątym formularzem lub klasą 11 odpowiednio do kraju i szkoły ucznia. Program nauczania oferuje różne ścieżki dla uczniów o szerokim zakresie umiejętności, w tym tych, których pierwszym językiem nie jest angielski.

Kwalifikacja

Ocena Cambridge IGCSE odbywa się na końcu kursu i może obejmować ocenę pisemną, ustną, z zajęć i ocenę praktyczną. To poszerza możliwości dla uczniów, aby wykazać się swoją wiedzą, szczególnie gdy ich pierwszym językiem nie jest angielski.

Oceny są porównywane przy użyciu ośmiu ocen uznanych na arenie międzynarodowej, od A * do G, które mają jasne wytyczne wyjaśniające standard osiągnięć dla każdej oceny.

Dostępność

IGCSE jest dostępny dla różnych poziomów umiejętności. Pytania są często zróżnicowane pod tym względem, aby zaspokoić potrzeby zarówno najbardziej zdolnego studenta, jak i tych, dla których środowisko akademickie będzie stanowiło większe wyzwanie. Ponieważ większość ocen wystawianych jest na końcu kursu, pozwala to uczniom, których pierwszym językiem nie jest angielski, na naukę w trakcie programu, zanim zademonstrują swoją naukę na końcu. IGCSE jest z pewnością dobrą opcją, jeśli wiesz, że Twoje dziecko posiada mocne strony w przyswajaniu wiedzy oraz jej wykorzystaniu w warunkach egzaminacyjnych.


Podejście do dyplomu IB (matura międzynarodowa)


IGCSE ma być przygotowaniem do dalszej nauki międzynarodowej oraz dyplomu IB, a także do wejścia na międzynarodowe uniwersytety. W rzeczywistości nauczyciele niektórych przedmiotów zauważają, że uczniowie, którzy ukończyli IGCSE, mają bardzo dobre zrozumienie podstawowych koncepcji, na których mogą oprzeć swoje IB DP.

Ponadto pod względem wiedzy merytorycznej IGCSE stanowi doskonałe podstawy do uzyskania dyplomu IB. Studenci IGCSE będą mieli również doświadczenie w warunkach egzaminacyjnych. Jedynie czego uczniom IGCSE może brakować, jest uczenie wprost pod zdanie dyplomu IB, a także pewnych umiejętności, takich jak niezależne badania.

Podsumowując, egzamin IGCSE jest idealną opcją przed dyplomem IB pod względem merytorycznym. Oczywiście każda szkoła i uczelnia będzie się delikatnie różnić pod względem sposobu zarządzania wiedzą i umiejętnościami – w XXI wieku uważanymi za tak ważne w dzisiejszym świecie; które mogą sprawić, że przejście z IGCSE do dyplomu IB stanie się płynniejsze. My za to dokładamy wszelkich starań, aby właśnie tak było.

CONTACT
REQUEST A VISIT