fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

Brytyjska Szkoła Średnia: Key Stage 3

Naszym głównym celem w KS3 jest zapewnienie angażującego i wymagającego programu nauczania poprzez wybitne nauczanie młodzieży oraz ich efektywne uczenie. Naszym celem jest sprawienie, aby nasi uczniowie byli „gotowi na przyjęcie do GCSE” do końca „Year 9” oraz aby byli pewnymi siebie oraz odpowiedzialnymi członkami szkoły, jak i szerszej społeczności.

Program

Rozwijamy umiejętności w dziesięciu przedmiotach, w tym w języku angielskim, matematyce i naukach ścisłych. Program został zaprojektowany, aby pomóc szkołom w zapewnieniu szerokiego i zrównoważonego programu nauczania, który odpowiada ich kontekstowi, kulturze i etosowi.

Program nauczania określa również jasne cele uczenia się i koncentruje się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności we wszystkich przedmiotach, zapewniając doskonałe podstawy w następnych etapach edukacji. Na tym etapie jest on jeszcze elastyczny, więc szkoły mogą oferować dowolną kombinację następujących przedmiotów:

Język angielski
Matematyka
Nauka
Muzyka
Kompetencje cyfrowe
Wychowanie fizyczne
Sztuka i projektowanie
Polskie,
Studia społeczne,
Historia,
Geografia,
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa,
Religia / etyka,
Poradnictwo,
Język obcy

CONTACT
REQUEST A VISIT