fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

Brytyjska Szkoła Podstawowa

Key Stage 2

Nauczanie wczesnoszkolne: Key Stage 2 – od Year 3 do Year 6 (7-11 r.ż)

Nasza brytyjska szkoła podstawowa w Warszawie zapewnia nauczanie wczesnoszkolne obejmujące lata od Year 3 do Year 6. Na etapie Key Stage 2 opieramy się na solidnych podstawach zbudowanych podczas Key Stage 1. Wachlarz tematów poszerza się, aby uczniowie mogli lepiej poznać treści każdego z przedmiotów, co ułatwi im decyzje o dalszej ścieżce edukacyjnej. Program naszej prywatnej szkoły w Warszawie zapewnia uczniom możliwość rozwijania ich zdolności krytycznego myślenia i umiejętności badawczych, wzbogacając je o precyzję, techniki pracy w grupie oraz nauki indywidualnej. Dodatkowo, pozwala on na zapewnienie Twojemu dziecku jak najpełniejszej edukacji oraz na rozbudzenie nowych zainteresowań, a być może odnalezienie pasji na całe życie.

Na etapie Key Stage 2 dzieci uczą się treści następujących przedmiotów:v

Język angielski

Na tym etapie następuje dalszy rozwój umiejętności czytania, pisania, wyrażania się oraz słuchania ze zrozumieniem. W naszej brytyjskiej szkole podstawowej w Warszawie Twoje dziecko będzie czytać i analizować bardziej złożone teksty, w tym również klasykę literatury pięknej. Będzie miało okazję wykorzystać swoją wyobraźnię do tworzenia fikcji literackiej, a nabyta staranność w mowie i piśmie pozwoli mu jasno przekazać czego się nauczyło. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem, będzie natomiast wykorzystywana na wszystkich przedmiotach szkolnych, a jej rozwój wspomogą pytania do wysłuchanych treści oraz tworzenie notatek.

Matematyka

W naszej prywatnej szkole podstawowej w Warszawie Twoje dziecko rozwinie swoje umiejętności matematyczne rozwiązując działania i zadania o większej złożoności i na większych liczbach. Pozna ułamki, części dziesiętne oraz procenty. Będzie potrafiło zamieniać jednostki miary. Poszerzy swoją wiedzę na temat kształtów geometrycznych, miar kątów i nauczy się używać siatki współrzędnych do określania pozycji

Nauka (podstawy biologii, chemii, fizyki)

Rozszerzamy nasz program nauki przyrody o planowanie, przeprowadzanie i ocenianie badań. Twoje dziecko wzbogaci swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego, biologii roślin i zwierząt, a także stanów skupienia materii. W naszej brytyjskiej szkole podstawowej w Warszawie Twoje dziecko zdobędzie dalsze doświadczenie eksperymentowania z materiałami, badając stany materii. W części poświęconej zjawiskom fizycznym, będziemy mówić o kosmosie, świetle, dźwięku oraz siłach fizycznych.

Historia

Na etapie Key Stage 2 w naszej brytyjskiej szkole podstawowej w Warszawie Twoje dziecko umocni swoją wiedzę na temat chronologii wydarzeń oraz miejsc na mapie. Nauczymy je rozpoznawać zmiany i ich następstwa, przyczynę i skutek. Poprzez doprecyzowywanie jego pytań, wskazujemy, jak odnaleźć podobieństwa i różnice, tym samym prowadząc do własnych konkluzji. Kładziemy nacisk na ocenę wiarygodności używanych źródeł i dalsze poszukiwania, dzięki którym Twoje dziecko będzie umiało adekwatnie wykorzystać wiedzę historyczną, określać wydarzenia na osi czasu i rozwinie myślenie krytyczne.

Geografia

Twoje dziecko będzie poszerzać swoją wiedzę poza obszar lokalny, aby poznać geografię świata. W naszej brytyjskiej szkole podstawowej w Warszawie uczniowie rozwijają swoją wiedzę z zakresu lokalizacji, geografii fizycznej, w tym oczywiście nauki o strefach klimatycznych, pasach roślinności, rodzajach gleb. Równie ważne podczas lekcji geografii jest omówienie wpływu człowieka, w tym rodzajów osadnictwa i użytkowania gruntów czy powiązania handlowe i dystrybucja zasobów naturalnych. Oprócz tego Twoje dziecko nauczy się określać lokalizację, posługiwać mapami i atlasami, wykonywać obliczenia długości i szerokości geograficznych, wykonywać pomiary.

Plastyka i Technika

Nasza prywatna szkoła podstawowa w Warszawie zapewnia uczniom rozwijanie kreatywności i świadomości w zakresie plastyki i techniki. W części plastycznej kontynuujemy zapoznawanie dzieci z dziełami wielkich artystów i ich technikami pracy. Rozszerzamy też wiedzę dotyczącą materiałów i narzędzi, dzięki którym Twoje dziecko będzie tworzyć nie tylko prace artystyczne, ale również wytwarzać obiekty codziennego użytku, np. zabawki. Dzieci uczą się szkicowania swoich obserwacji, eksperymentują i rozwijają swoje umiejętności plastyczne.

Muzyka

W Key Stage 2 zapoznajemy dzieci z dziełami znanych kompozytorów i muzyków. Nasza brytyjska szkoła podstawowa w Warszawie daje im też szansę tworzenia własnej muzyki, zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Poszerzamy też zakres używanych instrumentów, polepszając biegłość uczniów w graniu i w komponowaniu. Lekcje muzyki są doskonałą przestrzenią na rozwijanie kreatywnego myślenia i ekspresji Twojego dziecka.

Informatyka

Podczas zajęć z informatyki główny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo w sieci. W naszej prywatnej szkole podstawowej w Warszawie zachęcamy dzieci do krytycznego przyjrzenia się znajdowanym treściom i oceniania ich autentyczności, oraz uczymy, jak pozostać bezpiecznym. Twoje dziecko nauczy się korzystać z aplikacji i programów przydatnych podczas innych przedmiotów szkolnych. Wprowadzimy je również w świat kodowania.

Edukacja Fizyczna

Zapewniamy coraz bardziej złożone ćwiczenia fizyczne dostosowane do możliwości Twojego dziecka. Na poziomie Key Stage 2 koordynacja ruchowa dzieci pozwala im na udział w większej liczbie gier oraz ćwiczenia z pomocą nowych akcesoriów sportowych. Nasza brytyjska szkoła podstawowa w Warszawie prowadzi lekcje wychowania fizycznego, w trakcie których dzieci uczą się współpracy oraz zauważania i ewaluacji własnych sukcesów.

Tabela odpowiedników w różnych systemach edukacji

Wiek dziecka Thames British School Polski system edukacji Amerykański system edukacji Chiński system edukacji
7-8 Year 3 7-8 Grade 2 Grade 2
8-9 Year 4 8-9 Grade 3 Grade 3
9-10 Year 5 9-10 Grade 4 Grade 4
10-11 Year 6 10-11 Grade 5 Grade 5

CONTACT
REQUEST A VISIT