fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Author: Anna Olejnicka
29/01/2020

Nowe technologie w nauczaniu języków obcych w Thames British School Warszawa

System edukacji stawia sobie, jako jeden z celów, przygotowanie uczniów do życia i radzenia sobie we współczesnym świecie. Edukacja musi więc przystosować się do zmieniających się warunków – nie może działać w oderwaniu od rzeczywistości, nie może więc również działać bez współczesnej technologii. Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, w skrócie ICT z ang. Information and Communication Technology, zmienia sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą, pozyskują informacje, spędzają wolny czas, jak również zdobywają wiedzę. Komputery, odtwarzacze mp3, DVD, radio, telewizja i Internet wykorzystywane do przekazu różnego typu informacji zawierającej tekst, grafikę, dźwięk czy obraz wideo może w znacznym stopniu wspomóc uczniów na każdym poziomie edukacji w Thames British School Warszawa. Zastosowanie tych urządzeń i technologii w szkołach wpływa na zmianę procesu nauczania.

Umiejętne wykorzystanie ICT pozwala na zmianę dotychczasowej koncepcji prowadzenia zajęć szkolnych, a co za tym idzie zmianę ich jakości. To w dzisiejszych czasach proces nieunikniony. Niniejsza publikacja przedstawia możliwości i zalety wykorzystania Internetu jako technologii wspomagającej nauczanie tradycyjne. Jego celem jest przedstawienie narzędzi i efektów wykorzystywania w szkołach ICT oraz wciąż mało jeszcze popularnej w Polsce metody nauczania „blended learning”, będącej mieszanką nowoczesnych narzędzi z tradycyjnymi metodami nauczania. Powstawanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, gwałtownie zwiększające się pokłady informacji zgromadzonej na serwerach komputerowych, rosnące możliwości techniczne jej przetwarzania i wykorzystania sprawiają, że maja one coraz większy wpływ na życie społeczeństwa. W chwili obecnej trudno wyobrazić sobie dziedzinę życia bez dostępu do sieci komputerowych. Dynamiczny rozwój ICT przyczynił się niewątpliwie do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, którego podstawową cechą jest permanentna edukacja (LLL – ang. Life-Long Learning).

Edukacja od momentu wykorzystana komputera szczególnie przybrała na znaczeniu i stała się bardziej efektywna. Pierwsze wykorzystanie komputerów w edukacji miało miejsce w USA na przełomie lat 50. i 60. Ich upowszechnienie w szkołach nastąpiło w latach 70., a w latach 80. w USA już 96% nauczania wspomagana była komputerem (CAI ang. Computer Assisted Instruction). Jednakże reszta świata pozostała na tym polu daleko za Stanami Zjednoczonymi. The Open University of the United Kingdom jest pierwszą placówką (założona w 1969 r), której działalność poświęcona była całkowicie nauczaniu na odległość. Wciąż opiera się na aktywnym wykorzystaniu materiałów z Internetu, radia, telewizji. Pierwsze próby wykorzystania komputera w celach edukacyjnych w Polsce podjęto w 1966 r., a późniejsze przebiegały etapami, z biegiem lat coraz bardziej się upowszechniając. W Polsce pierwsze, nieliczne komputery podłączone do Internetu uruchomiono w 1991 r. (Warszawa-Kopenhaga). Ich liczba zwiększyła się dopiero w 1995 r., początkowo jedynie na uczelniach. Przeszkodę ku szerszemu rozpowszechnieniu stanowiła polska infrastruktura techniczna, nieprzystosowana wówczas do wykorzystywania najnowszych technologii. W miarę upływu czasu została stopniowo zmodernizowana, umożliwiając wprowadzenie nowych rozwiązań, które coraz bardziej zyskiwały na popularności. Upowszechnienie wykorzystania komputerów z dostępem do Internetu w edukacji stało się niewątpliwie za przyczyną zainicjowanych wielu projektów ogólnopolskich – Internet dla szkół, Interkl@sa, Internet w szkołach itp. Dzięki nim rozpropagowano użytkowanie Internetu jako narzędzie do zdobywania wiedzy. Ostatnie lata XX wieku to początek nowego trendu z wykorzystaniem w edukacji komputerów i Internetu, jakim jest e-learning. Umożliwił on upowszechnienie edukacji na odległość – studiowanie, nauka języków obcych, uczestnictwo w kursach, czy nauka w szkole nabrały innego wymiaru, zniknęło również wiele barier. W większości krajów europejskich ICT zdobywa coraz szerszą popularność. W wielu krajach ICT jest samodzielnym przedmiotem nauczania. Jest to bardzo ważnym elementem dziłalności Thames British School Warszawa.

Autor: Paweł Madej

Share:

Other posts

CONTACT
REQUEST A VISIT